Sportsklubben F*E*T*T

Møtereferat

Referat fra årsmøte 2016 for

SPORTSKLUBBEN FOR EN TRIVELIG TRENING

Fredag 08.april 2016, kl 19.30, på Three Lions Pub.

Tilstede: Ole Johansen Sjurdal, Erlend Korten, Rebekka Hiim Titland, Bente Katla, Jarle Høviskeland, Vidar Johansen og Eirik Hiim Titland.

1.       Innkalling og saksliste godkjent.

2.       Møteleder: Eirik Hiim Titland

3.       Referent: Rebekka Hiim Titland

4.       Gjennomgang og godkjenning av årsberetning 2015 med følgende kommentarer;

ü  Ole heter fremdeles Ole Johansen Sjurdal (ikke Sjurdal Johannesen!!)

ü  Vidar har en venn som han gjerne vil ta med på treninger til høsten. Vi må første se hvordan oppmøtet på treningene blir fra klubbens faste medlemmer.

ü  Klubben kjøper nye mål til skolen.

ü  Bente og Rebekka skal rydde kott på skolen.

ü  Erlend foreslår at turgruppen bytter fjell til Storrinden. Er det et fjell? Dette ble ikke ferdigbehandlet på årsmøtet.

ü  Rebekka foreslo å bytte turdag fra søndag til en hverdag. Dette ble nedstemt.

Årsberetning ble godkjent.

5.       Gjennomgang og godkjenning av Regnskap 2015.

Regnskapet er i sin skjønneste orden, og ble godkjent. Takk til Ole JOHANSEN SJURDAL!

 

6.       Det var ingen innkomne saker.

7.       Valg av styre.

Valgkomiteen gjorde regning med at styret fortsetter. Styret ble gjenvalgt i sin helhet.

Vi takker vår leder, Eirik Hiim Titland for flott innsats som pådriver og godt lederskap, samt for god beregning i fht bestilling av 3 store Pizza. Alt ble spist opp. Takk for maten! J

 

Bergen 09.04.2016

_______________________________

Referent Rebekka Hiim Titland